برضد ایران فوتبال مسابقه جام جهانی

برضد: ایران فوتبال مسابقه جام جهانی علی کفاشیان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار حوادث بعضی ماموران زندان خودشان فروشنده موادهستند / یک قاچاقچی

روزنامه جوان با یکی از قاچاقچیان موادمخدر که به وسیله پلیس دستگیر شده است است،مصاحبه کرد.

یک قاچاقچی:بعضی ماموران زندان خودشان فروشنده موادهستند

عبارات مهم : زندان

روزنامه جوان با یکی از قاچاقچیان موادمخدر که به وسیله پلیس دستگیر شده است است،مصاحبه کرد.

متن این مصاحبه را می خوانید:

بعضی ماموران زندان خودشان فروشنده موادهستند / یک قاچاقچی

اتهامت چيست؟

فروش شيشه.

روزنامه جوان با یکی از قاچاقچیان موادمخدر که به وسیله پلیس دستگیر شده است است،مصاحبه کرد.

چند مي فروختي؟

گرمي 80 هزار تومان مي خريدم و 90 هزار تومان مي فروختم، ولی هر بار از روي استرس پولي را كه مي گرفتم نمي شمردم. بعد متوجه مي شدم 5 هزار يا 10 هزار تومان كم است.

گراني دلار روي قيمت مواد تأثيري داشت؟

بله. شيشه گرمي 60 هزار تومان بود كه شد 120 هزار تومان دقيقاً دو برابر.

بعضی ماموران زندان خودشان فروشنده موادهستند / یک قاچاقچی

پس درآمد خوبي داشتي؟

متهم درجواب اين سؤال خنديد و گفت: «براي ما نه. چون پنج دست مي گشت تا به دست ما برسد. براي آنهايي خوب است كه شاخ هاي مافيا هستند و درآمدشان كلان هست. كساني هستند كه با يك تلفن كلي كاسب مي شوند.

حرف از تلفن زدي، شنيده شده است سيم كارت فروشندگان مواد با قيمت بالايي فروخته مي شود و آنها در فضاي مجازي به خريد و فروش مواد مشغولند؟

روزنامه جوان با یکی از قاچاقچیان موادمخدر که به وسیله پلیس دستگیر شده است است،مصاحبه کرد.

نه. اين كار در ايران انجام نمي شود، در ژاپن است كه سيم كارت قيمت خوبي دارد و خريد و فروش در فضاي مجازي انجام مي شود.

پس چطور فروشندگان با تلفن خريد و فروش مي كنند؟

مشتري وقتي به فروشنده زنگ مي زند اگر صداي خود فروشنده باشد حرف مي زند ولي اگر صدا برايش آشنا نباشد فوراً تماسش را قطع مي كند.

بعضی ماموران زندان خودشان فروشنده موادهستند / یک قاچاقچی

پس گراني سيم كارت بعضي فروشنده هاي مواد براي چيست؟

قيمت سيم كارت آنها 200 تا 300ميليون است آن هم به خاطر اين است كه مشتري ها آنها را از روي صدا نمي شناسند و با واسطه هستند.

اين همه رد چاقو و خالكوبي روي صورت و گردنت براي چيست؟

براي قدرت نمايي. جاي چاقو ترسناك است بعد بايد اراذل و اوباش اين شكلي باشند تا خوفناك به نظر برسند. همچنين جواب نامردي هايي است كه ديده ام. گاهي اوقات وقتي از دست نامردي دوست و آشنا به تنگ مي افتادم دست به چاقو مي شدم. خالكوبي هم براي ما ايرانيان عجيب است وگرنه امروزه اكثر فوتباليست ها و بازكنان مطرح دنیا بدنشان خالكوبي است.

ما را ياد وحيد مرادي انداختي او رامي شناختي؟

چه كسي است وحيد را نشناسد. هم خودش هم قاتل و دور و بري هايش را مي شناسم. پيگير كارهاش بودم.

تا حالا چند بار دستگير شدي؟

دو بار به خاطر مواد دستگير شدم و يكبار چهار سال حبس كشيدم.

سپس متهم در جمع مأموران حاضر گفت: «حالا كه حرف از دستگيري شد بگذاريد دو واقعيت را بگويم. شايد به مزاج شما خوش نيايد ولي حقيقت دارد. دسته اي از فروشنده هاي كلان مواد مخدر خود مأموران زندان هستند! به همين دليل در زندان خيلي راحت مواد به دست زندانيان مي رسد و آنها مصرف مي كنند. ديگر اينكه در چند مورد دستگيري، بارها مأموران را با رشوه 4 يا 5 ميليون توماني خريدم، ولي هيچ وقت حريف بسيجي ها نشدم. اين بار هم از طرف بسيجي ها شناسايي و دستگير شدم. شايد به خاطر اين باشد كه بسيجيان عاشق شهادتند.»

راستي خودت مواد مصرف مي كني؟

نه. يكبار مسافري را سوار كردم كه مشتري موادمخدر بود. او گفت اولين بار است كسي را مي بينم كه خود فروشنده است ولي معتاد نيست!

واژه های کلیدی: زندان | زنداني | فروشنده | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz